Avukat Veli SAVUN

İnsanların sosyal yaşamında dengeyi yasalar sağlar. Yasaların uygulanmasında hukuk kuralları geçerlidir. Bireylerin ve kurumların anayasa ile belirlenmiş hakları vardır. Mahkeme yoluyla bu hakları savunmada Avukat önemli görevler üstlenmektedir. Hukuk fakültesini kazanan, 4 yıl okuyup mezun olan ve sonrasında 1 yıl staj gören bireyler avukat olma hakkı kazanır. Hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşması, kanun önünde kişi ve kurumların haklarının savunulması, avukatların görevleri arasında bulunur.

Avukatlık mesleğini başarıyla yerine getirmek için iyi bir eğitim ve avukat ruhsatı önemli gerekliliktir. Görev başarısı elde etmesi beklenen avukatların ilgili kanun maddelerine hâkim olması gerekir. İyi bir hafızaya sahip olması gereken avukatların hitap yeteneği çok önemli ve gereklidir. Avukatlık mesleğinde en önemli olan konu ise eldeki bilgi ve belgeleri kullanıp müvekkilin haklılığını ortaya koymaktır. Bunun için avukatın iyi bir ikna kabiliyetine sahip olması gerekir.

avukat veli savun

İnsanların bir arada yaşayabilmesi için adalete güven çok önemlidir. Adalete güvenin mimarları olan avukatlar, toplumların iyi bir hukuk sistemine sahip olmasını ve bu konuda gelişmesini sağlar. Gerek eğitim esnasında gerekse de eğitim sonrası meslek icrası sırasında avukatlar sürekli gelişim gösterir. Avukatların donanımlı ve bilgili olması insanların adalet sistemine güvenmesini sağlar. Bu sebepten dolayı bilgi ve donanımı ile avukatların insanlara güven vermesi gerekir.

Avukatlık Branşları Nelerdir?

Hukuk sistemi içerisinde; Hukuk, Ceza, İdare, Ceza Mahkemeleri yer alırken Danıştay ve Anayasa Mahkemeleri gibi üst mahkemeler vardır. Esasında her mahkemenin alt başlıklarla açıklanan farklı görevleri de mevcuttur. Hukuk sisteminin önemli bir parçası olan avukatların farklı branşlarda hizmet vermesi kaçınılmazdır. Bu konuda bir kısıtlama olmamakla beraber avukatların kendine uygun olduğunu düşündüğü görevler elbette vardır.

Avukatlık Branşları İçerisinde;

• Ceza avukatı
• Boşanma avukatı
• Miras avukatı
• Tazminat avukatı

• Borç-alacak avukatı
• İşçi-işveren avukatı
• Bilişim avukatı
• Sigorta avukatı

Gibi farklı görevler vardır. Ülkemizin mevcut hukuk sisteminde bu branş ayrımı resmiyet kazanmış değildir. Bu nedenle herhangi bir avukat bu bahsettiğimiz branşların tamamında ve ek olarak uzlaşma konularında hizmet verebilir. Hakkını hukuk çerçevesinde aramak isteyen insanların sesi olan avukatlar, hem kanunları hem de kanunların kişi ve kurumlara yüklediği sorumlulukları çok iyi bilirler. Ülkemiz hukuk standartlarında bir avukat bütün davalara bakma hakkı ve yetkisine sahiptir.

Hukuk sistemi gelişmek ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde değişmek durumundadır. Anayasa ya da kanun değişikliklerini takip etmek avukatlar için bir güncelleme mekanizması gibidir. Üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için avukatların her zaman gelişim içinde olması önemlidir.

Hukuk Sisteminin Ana Başlıkları Nelerdir?

Hukuk sistemini üç ana başlıkta ayırabiliriz. Bu başlıklar Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Hukuk şeklindedir.

Kamu Hukuku

 • Anayasa Hukuku.
 • Devletler Genel Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Yargılama Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İcra-İflas Hukuku
 • Mali Hukuk

Kamu hukuku alanında görev almak ve müvekkil edinmek bu işin başlangıcıdır. Dava sürecinin devamında belge ve bilgilerle avukatlar kendi müvekkillerinin haklılığını savunurlar. Bu tür davalarda elde edilen başarılar insanların hukuk sistemine ve avukatlara daha çok güvenmesini sağlar.

Özel Hukuk

 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Devletler Özel Hukuku
 • Ticaret Hukuku

Özel hukuk ülkemizde bütün insanları kapsayıp ilgilendirir. Maddeler halinde detayları açıklanmış olan kapsamlı bir konuda hak arama çalışmaları mahkemeler kanalı ile devam etmektedir. Dava sonuçlarında yaşanan durumlar insanların hukuka olan güvenini artıracaktır.

Karma Hukuk

 • İş Hukuku
 • Toprak Hukuku
 • Hava Hukuku
 • Uzay Hukuku
 • Fikir Ve Sanat Eserleri Hukuku

Karma hukuk sınırları çok geniş konu ve alanları kapsamaktadır. Unutmayalım ki geçmişte hayal edilmesi zor olan konuların bu gün hukuk kapsamında yer alması söz konusu olmuştur. Yarının getirecekleri düşünüldüğünde yen bilgileri kullanmak ve daha donanımlı olmak bütün avukatların görevleri arasında yer almalıdır.

Üç ana başlıkta topladığımız hukuk branşları kendi arasında alt başlıklarda yine farklı kategorilerin oluşumunu sağlamıştır. Hukuk kurallarını icra etmede bu konular temel bilgilerle donanımlı hale gelmiştir. Her konuda ilgili kanun maddeleri bulunmakla beraber bu maddeleri ve hukuk içindeki yerini bilmek avukatlar için gerekliliktir. Savunduğu müvekkil ve üstlendiği davada başarılı olmak isteyen avukatlar eğitimin okulla sınırlı olmadığını ve yapılan görevlerde edinilen tecrübelerin çok önemli olduğunu bilmelidirler.

Avukat Veli SAVUN

Savun Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Veli Savun; İstanbul merkezli olarak ülke genelinde hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Özellikle son zamanlarda oldukça artan forex mağdurları Savun Hukuk bürosuna başvurmaktadır. Forex dolandırıcılığı ile mücadele eden ve müvekkillerinin lehine kararlarlar alınması için mücadele eden Avukat Veli SAVUN, forex avukatı olarak anılmaktadır.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook: https://www.facebook.com/savunhukuk

Instagram: https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google: https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

4.8/5 - (15 votes)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir