Vergi Avukatı ve İdare Hukuku

Vergi Avukatı; Vergi ve idare hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümü için mücadele etmektedir. Vergi devlet düzeninin işleyebilmesi için vergi mükellefiyetlilerinin çıkarlarına hizmet amacıyla toplanan maldır. Vergi devlet eliyle, halk için toplanır. Vergilerin amme hizmetinde kullanılması zorunlu unsurdur. Bu sebeple kişilere sorumluluk yükler ve vatandaşlık görevidir.

Vergilerin düzenli bir biçimde toplanabilmesi ve ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm aramak, verginin ne şekilde düzenleneceği, kim tarafından ve kimden alınacağı kanunla düzenlenir. Uyuşmazlıkların çözümü noktasında avukat ile çalışmak işlerin daha sağlıklı ilerlemesi için faydalı olacaktır.

Vergi Hukuku, vergi toplanma sürecinin hukuksal boyutuyla ilgilenir. Vergiye tabi olan insanların hak ve sorumluluklarını, bireyin maliyeyle olan ilişkilerini konu alan hukuk disiplinidir. Vergi hukuku esasında mali hukukun bir birimidir. İdare hukukuyla iç içedir.

Vergilendirme aşamaları sırasıyla; -Tarh (Miktar), -Tebliğ, -Tahakkuk, -Tahsildir.

vergi avukatı veli savun

Vergi Davası Nedir?

Vergi borcu nedeniyle devlet ve kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıkların mahkemeler eliyle çözüme kavuşturulması maksadıyla açılan davalar genel olarak vergi davası olarak adlandırılır.

Vergi hukuku devlet ve birey arasındaki menfaat dengesinin gözetilmesi için gerekli yaptırımları konu alan hukuk dalıdır. Bu sebeple açılacak davalarda özel mahkemeler eliyle görülmektedir.

Vergi ve İdare Hukukunun Tarafları Kimlerdir?

İdare kavramı, kamu hukukunun ve özel hukukun içerisinde yer alan bir kavramdır. İdare esasında yürütmenin ve dolayısıyla devlet kişiliğinin hukuk dilindeki karşılığıdır. Fakat idare Kamu hukuku açısından özel hukukta olduğuna göre bazı farklılıklara sahiptir.

İdarenin Kamu Hukukundaki karşılığı devletin idaresi, belediye işleyişi gibi iken özel hukuk disiplinindeki tezahürü Dernek, Vakıf, Şirket yönetimi şeklinde kullanılır.

İdarenin Kamu Hukukundaki karşılığı olarak; tarafları birey ve devlettir. Bu durum sosyal ve hukuk devleti olmanın bir sonucudur. Yeri geldiğinde Birey devlete karşı muhatap alınmaktadır.

vergi ve idare hukuku

Vergi ve İdare Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Vergi avukatı, vergi suçlarıyla ve vergi hukukuyla alakalı olan bütün dava ve işlemlere bakmak üzere eğitim almış kişidir. Hukuki uyuşmazlığın çözümünde yararlanılacak doğrudan kaynaklara hakim, mevzuatın somut olaya uygulanmasında tecrübe sahibi meslek gruplarıdır.

Vergi Usul Kanununa, Gümrük Kanuna bağlı olan vergi, resim, harçlar ve bunların faizlerini ve cezalarını dava konusu edilmesi işlerine bakarlar. Vergi ayrı bir ihtisas gereken avukatlık branşıdır.

Avukat Veli SAVUN

Savun Hukuk Bürosu Kurucusu Avukat Veli Savun; İstanbul merkezli olarak ülke genelinde hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Hizmet verdiğimiz alanlardan bazıları; ceza avukatı istanbul, ağır ceza avukatı, ticaret avukatı, forex avukatı, tarla avukatı şeklindedir.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook: https://www.facebook.com/savunhukuk

Instagram: https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google: https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

Rate this page