Yasa Dışı Bahis Cezası ve İtiraz Dilekçesi

Yasa dışı bahis oynayan bir çok kişi hukuk büromuza başvurarak hukuk danışmanlık hizmeti almaktadır. Yasa dışı bahis cezası ve yasa dışı bahis cezasına itiraz dilekçesi yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Bu sebeple sıkça sorulan soruları açıklayarak süreci doğru bir şekilde yönetmenize destek olmak istemekteyiz.

Yasa Dışı Bahis Görevli Mahkeme

Yasa dışı bahis cezaları için görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimlikleridir.

Yasa Dışı Bahis Yetkili Mahkeme

Tarafınıza yasa dışı bahis cezası tebliğ edilmiş ise yetkili mahkeme ile ilgili önemli bir güncelleme içtihatlara eklenmiştir. Yasa dışı bahis cezalarında kabahat eyleminin gerçekleştiği yer belirlendiği belli olmadığından kabahatlinin yerleşim yerinin bağlı bulunduğu mahkeme yetkili mahkeme olmaktadır.

“Söz konusu idari para cezasına ilişkin eylemin kabahat niteliğinde olduğu, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/4 maddesinde CMK’nun yer bakımından yetkiye ilişkin kurallarının kabahatler için de geçerli olduğunun belirtildiği, Kabahatler Kanununun 5/2 maddesine göre icrai davranışın gerçekleştirildiği zaman kabahatin işlendiğinin kabul edildiği, CMK 12/1 maddesinde de davaya bakma yetkisinin kabahatin işlendiği yer hakimliğine ait olduğunun düzenlenmiş olduğu, CMK 13/1 maddesine göre ise suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğunun düzenlendiği, somut olayda kabahat eyleminin gerçekleştiği yerin belli olmadığı, bu nedenle kabahatlinin yerleşim yeri olan Hürriyet Mahallesi, Kağıthane adresinin bağlı olduğu hakimlik olan İstanbul sulh ceza hakimliğinin başvuruya bakmakla yetkili olduğu düşünüldüğünden İstanbul mahkemesi yetkili görülmüştür.”

(Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 03/02/2022 tarih, 2021/10721 Esas ve 2022/1211 Karar)

Sıkça Sorulan Sorular

YASA DIŞI BAHİS YETKİLİ MAHKEMEYİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Yasa dışı bahis kabahatlisi iseniz MERNİS sistemine kayıtlı adresinizin bağlı bulunduğu Sulh Ceza hakimliği ön bürodan dilekçenizi, eklerini ve elinizde var ise emsal kararları eklemeniz gerekmektedir. İl ve ilçenizin bağlı bulunduğu mahkemeyi https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/f034f8bf-0834-42c8-8fb0-4270b6cfe09e.pdf bağlantısından öğrenebilirsiniz.

YASA DIŞI BAHİS CEZASINA NE ZAMAN İTİRAZ ETMELİYİM?

Yasa dışı bahis cezasına ;tutanak kabahatlinin mernis adresine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

YASA DIŞI BAHİS CEZASINA İTİRAZ SÜRESİNİ NASIL HESAPLARIM?

Yasa dışı bahis cezasını tebliğ aldığınızda (muhtarlık yada eve tebliğ) tebliğ zarfının üzerinde TB ile başlayan 11 haneli bir tebligat gönderi numarası bulunmaktadır. Bu tebligat numarasını https://gonderitakip.ptt.gov.tr/ linkinde gönderi takip kısmına yazmanız gerekmektedir. Yazdığınızda tebligat ayrıntılarında tebliğ edildiği tarihi tam olarak teyit edebileceksiniz. Tebliğ edildiği tarihten bir sonraki gün 15 günlük süreniz başlayacaktır. Sürenin bitimi resmi tatil gününe denk gelir ise resmi tatilden sonraki ilk iş günü mesai bitimine kadar süreniz uzayacaktır.

BİRDEN FAZLA YASA DIŞI BAHİS CEZASI ALIR MIYIM?

Yasa dışı bahis cezalarında birden fazla ceza almak sık karşılan bir durumdur. Kabahatli her bir farklı şüpheliye para gönderimi için ceza alabilmektedir. Birden fazla yasa dışı bahis cezası almış ya da alacağınızı düşünüyor iseniz bir avukata vekalet vermek suretiyle hukuki mücadelenizi sürdürmenizi aksi takdirde çok yüksek meblağlarda cezalar ödemek zorunda kalacağınızı hatırlatmak isteriz.

YASA DIŞI BAHİS CEZASINA İTİRAZ ETTİM NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR ?

Yasa dışı bahis cezasına itiraz ettiğinizde mahkeme verdiğiniz dilekçeyi önce görev ve yetki yönünden inceleyecektir. Mahkeme görevli ve yetkili olduğuna kanaat getirir ise kararına itiraz edilen merciiye müzekkere yazarak soruşturma evraklarını, tebliğe ilişkin evrakları, idari para cezası karar tutanağını isteyecektir. Kararına itiraz edilen mercii(genelde emniyet müdürlüklüleri) cevabı verdiğinde mahkeme makul sürede kararını verecektir. Bu süre ortalama başvuru tarihinden itibaren 6 aydır. Bu süre başvurulan il, mahkemenin yoğunluğuna, kararına itiraz edilen idarenin cevap süresine göre değişmektedir.

YASA DIŞI BAHİS KABAHAT CEZASINI ÖDEYİP İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

Yasa dışı bahis cezasını ptt veya banka kanalıyla ¼ indirimli olarak ödeyip ;itiraz edebilirsiniz. Bu durumda ödeme dekontunu ve ücret iadesi istediğinizi de itiraz dilekçenize yazmanız önerilmektedir.

YASA DIŞI BAHİS KABAHAT CEZASINI ÖDEMEDEN İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM ?

Yasa dışı bahis cezasını ödemeden de itirazda bulunabilirsiniz. Ancak itirazınız kabul edilmediğinde karar tarihi ile cezanın tebliğ tarihi arasındaki faiz de tarafınıza yansıtılacaktır.

YASA DIŞI BAHİS CEZAM OLUMLU SONUÇLANIR MI?

Yasa dışı bahis cezasını kesmek için bir usul bulunmaktadır. Cezayı kesmekle yetkili mercii bazen bu usulde eksiklikler gösterebilmektedir. Ayrıca Danıştay kararlarına ve anayasaya aykırı olacak şekilde cezalar kesilebilmektedir. Kabahati İspat konusunda da itiraz merciinin elindeki belgelerde ciddi eksiklikler bulunabilmektedir. Yasa dışı bahis cezalarına itiraz etmeniz ofisimizce önerilmektedir. Adli yargı mercilerinde kesinleşmeyen hiçbir cezanın hükmü yoktur.

Örnek Dilekçe

Her somut olay kendi içerisinde değerlendirilmektedir; bu nedenle yasa dışı bahis cezası aldığınızda konunun uzmanı bir avukata başvurmanız lehinize olacaktır. Yine örnek olması amacıyla olumlu sonuç vermiş yasa dışı bahis itiraz dilekçesi ni edinebilirsiniz. Ancak olayın özelliğine göre daha detaylı ,emsal kararlarla desteklenmiş bir dilekçeyi konunun uzmanına hazırlatmak faydanıza olacaktır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

5/5 - (9 votes)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir